۰۴ تیر ۱۳۹۸
تیر ۴, ۱۳۹۸

راهی ساده برای آرامش اعصاب

تیر ۴, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

راهی ساده برای آرامش اعصاب

متخصصان معتقدند، یادداشت‌های روزانه درباره احساسات و شرایط می تواند از بار عصبی ذهن و روح افراد بکاهد و بـه آن‌ها در تخلیه احساسات روانی کمک کند. گاهی فشارهای عصبی بـه اندازه‌ای زیاد میشوند که افراد رابه گریه انداخته یا موجب لرزش اندام انها میشوند و گاه شرایط بـه اندازه‌ای ناگوار میشود که سکته‌های مغزی و قلبی بـه وقوع می‌پیوندد؛ اما متخصّصان معتقدند که نوشتن تا حدود زیادی بـه کاهش استرس کمک می‌کند.

بـه گفته آن‌ها، یادداشت‌های روزانه درباره احساسات و شرایط می تواند از بار عصبی ذهن و روح افراد بکاهد و بـه آن‌ها در تخلیه احساسات روانی کمک کند.

کارشناسان می گویند افکار و احساسات خودرا بدون هیچ قضاوتی روی کاغذ بیاورید. بـه این ترتیب از آن انچه در درون شـما می گذرد آگاه می شوید.

گام بعدی شناسایی منبع خشم و استرس و کمک بـه ایجاد تغییر اسـت. بازبینی افکار و احساساتی که بـه رشته تحریر درآمده‌اند بشما کمک می‌کند درک بهتری از احساسات خود داشته باشید و راه‌های کنترل آن رابه مناسب ‌ترین شکل شناسایی کنید.