۱۱ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹

چند نکته برای غلبه بر خشم

فروردین ۱۱, ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه

چند نکته برای غلبه بر خشم

۱-خود را دوست داشته باشید تا هرگز گرفتار خشم‌های مخرب نخواهید شد. ۲ – خود را از شر توقعاتی که از دیگران دارید نجات دهید. ۳ – رفتارهای خشم برانگیز را بررسی کنید و راهی صحیح برای ابراز احساسات خود بیابید.

۴ – در هنگام عصبانیت سعی کنید پیش کسی بروید که برای او احترام خاصی قایل هستید و او را دوست دارید.
۵ – لحظات عصبانیت خود را با قید زمان و مکان و واقعه‌ای که باعث عصبانیت شما شده یادداشت کنید.
۶ – از شخصی که دوستش دارید بخواهید تا هنگام عصبانیت‌، به شما با گفتار یا اشاره‌های توافق شده‌، هشدار دهد.
۷ – پس از بروز خشم اعلام کنید که خطا کرده‌اید.
۸ – یاد بگیرید که اگر چیزی را دوست ندارید. اما از آن عصبانی هم نشوید.
۹ – یاد بگیرید که هر کس حق دارد چیزی باشد که خودش انتخاب کرده‌.
۱۰ – ادای عصبانیت را در آورید.
۱۱ – عصبانیت خود را به تعویق اندازید.
۱۲ – در لحظه خشم‌، از افکار خود آگاهی پیدا کنید.
۱۳ – شوخ طبعی را در خود پرورش دهید.
۱۴ – زمان حال خود را با خشم و عصبانیت به هدر ندهید.
۱۵ – زندگی را سخت نگیرید.
۱۶ – خود را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست بگیرند.
۱۷ – یاد بگیرید تا اعمال و عقاید دیگران شما را پریشان و آشفته نسازد.
۱۸ – به خاطر داشته باشید که دیگران حق دارند با آن چه دلخواه شماست همراه نباشند.
۱۹ – به یاد داشته باشید که دیگران نمی‌توانند همیشه به میل شما رفتار کنند.
۲۰ – اگر فکر می‌کنید که با بلندتر کردن صدایتان طرف مقابل ساکت می‌شود. بیاموزید تا احساس خود را به او نشان دهید، اما کاری نکنید که عصبانی شود.
۲۱ – یاد بگیرید که در برابر یأس و ناکامی به شکل تازه‌ای از خود واکنش نشان دهید.
۲۲ – خشم خود را به نحوی که آثار مخرب نداشته باشد، ابراز کنید.
۲۳ – بیاموزید که دنیا هرگز آن طور که شما می‌خواهید، نخواهد بود.